Monthly Archives: May 2011

Bli bevisst dine styrker og talenter med Insights Discovery Profilen

Jo mer du forstår om deg selv, jo bedre avgjørelser tar du og desto mer effektivt vil du bli i stand til å bestemme hva du ønsker å formidle, hvordan nå markedet ditt og oppnå det du ønsker. Dette er informasjon som kan hjelpe deg med å forstå deg selv bedre, forstå hvordan dine kunder […]

Posted in Suksess | Leave a comment