Monthly Archives: August 2011

Personlighetstyper og karriere

Måten vi ser på hverdagshendelser, og håndterer forskjellige situasjoner på, er farget at vår indre overbevisning. Din personlighetstype påvirker alle relasjoner i hverdagen, og å forstå deg selv og gjenkjenne andre, gir en fordel i kommunikasjonen din med alle typer mennesker. En bedre forståelse av din personlighetstype, kan bevisstgjøre deg på dine karrieremål, og være […]

Posted in Suksess | Leave a comment