Monthly Archives: January 2012

Kommunikasjon og personlighetstyper – Ekstrovert & Introvert

Kommunikasjon er sentralt i livet vårt – vi kommuniserer med andre hele tiden, hver eneste dag. Å ha forståelse, å verdsette og imøtekomme personlighetsforskjeller i kommunikasjons-stilen, kan gi bedre resultater når det gjelder vår effektivitet som leder, venn, ektefelle, ansatt eller medarbeider. Vi har forskjellig orientering til verden rundt oss, og ulike preferanser i hvordan […]

Posted in Suksess | Leave a comment