Bli bevisst dine styrker og talenter med Insights Discovery Profilen

Jo mer du forstår om deg selv, jo bedre avgjørelser tar du og desto mer effektivt vil du bli i stand til å bestemme hva du ønsker å formidle, hvordan nå markedet ditt og oppnå det du ønsker. Dette er informasjon som kan hjelpe deg med å forstå deg selv bedre, forstå hvordan dine kunder tenker, og håndtere dem på en best mulig måte.

Vi bruker bl.a. en metode som gjør at man lærer mer om seg selv og andre, som gir økt vekst og bedret kommunikasjon. Forbedret kommunikasjon skaper raskere vekst og resultater.

INSIGHTS PROGRAMMER

Insights 8 personlighetstyper

 • Hvordan kan du som individ forstå deg selv bedre?
 • Hvordan kan du øke din påvirkningskraft i din kommunikasjon?
 • Hvordan kan du forstå hvordan din adferd oppfattes av andre?
 • Hvordan øke din påvirkningskraft i din kommunikasjon?
 • Ønsker du å kunne kommunisere bedre med kundene dine?

Hvorfor er det slik at vi opppfatter verden så forskjellig, og hvilke konsekvenser får dette for ditt samspill med andre mennesker? Har du tenkt på hvorfor du finner tonene med noen mennesker, og strever med å samarbeide med andre? Å forstå deg selv, hjelper deg å forstå din påvirkning på andre, og gjør det enklere for deg å tilpasse deg, og ha en bedre kommunikasjon med dine omgivelser.

Insights workshop  baserer seg på Jungs’ filosifi om at all forandring begynner innenifra, og danner grunnlaget for persontypebestemmelser. Å forstå andre, tilpasse seg andre og deres måte å være på, er utrolig viktig for en best mulig kommunikasjon. Du lærer om deg selv og andre, det bedrer effektiviteten både på individ, team og organisasjonsnivå. Bli oppmerksom på hvordan du kan forbedre ditt forhold til andre mennesker, ved å forstå deg selv og andre bedre!


INSIGHTS DISCOVERY
®PERSONPROFIL

Insights Discovery®Profil anvendes av ledende virkshometer over hele verden, til å utvikle menneskers fulle potensiale, og er et verktøy for personlig utvikling, som hjelper deg å bedre forstå din måte å arbeide på. Den er et verktøy for personlig utvikling, og hjelper deg å forstå din påvirkning på andre og gjør det enklere å tilpasse seg og oppnå en bedre kommunikasjon. Insights Discovery®Profil er tilgjengelig i 30 land, på mer enn 25 språk og er et kvalitetsprodukt blant personprofiler. Den er forskningsbasert, og vil bl.a. gi deg:

*  Et springbrett til personlig utvikling
*  Konkrete råd til hvodan du kan optimere dine profesjonelle prestasjoner
*  Innsikt i din personlige måte å kommunisere på og ditt utviklingspotensiale
*  Bevisstgjøre deg på dine talenter og styrker, og tydeliggjøre deg på din personlige merkevare.

Å forstå deg selv, hjelper deg til å forstå din påvirkning på andre, og gjør det enklere å tilpasse seg og ha en bedre kommunikasjon. Kunnskapen gjør at du forsterker dine forhold og forbedre effektiviteten, både personlig og profesjonelt. Du får bl.a. svar på viktige spørsmål som er avgjørende for din karriere:

*  Dine styrker og talenter
*  Dine mål
*  Hva motiverer deg
*  Hvilke faktorer er avgjørende for deg i jobbsituasjoner

Å ha denne informasjonen vil hjelpe deg å synliggjøre den virkelige, ekte deg, og bevisstgjøre deg på å være deg selv i din virksomhet. Vi vil bruke Insights Discovery®Personprofil til å hjelpe deg å skape en unik merkevare, som er i overensstemmelse med dine verdier og din personlighet.

Hver profil inkluderer et grunnleggende kapittel som inneholder:

 • Oversikt – din personlige stil
 • Styrker og svakheter
 • Verdi til teamet
 • Kommunikasjon
 • Mulige blinde flekker
 • Motsatte person
 • Forslag til utvikling

I Businessprofilen får du også vite:

 • Hvordan du er som leder
 • Hvordan du er i salgssituasjonen
 • Å leve med hensikt

Bestilling av profilen og/eller veiledning/coaching på profilen kan bestilles hos Total Kommunikasjon. Klikk her.

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>