Er du gründer? – Lær mer om dine personlighetstrekk

Entrepreneurs Character TraitsVed siden av å ha gode ideer, har ofte en gründer en viss type personlighet. De har en miks av karakteristikker og egenskaper som fungerer mot å oppnå målene sine. Så hva er disse egenskapene. Hva trenger du for å være en gründer?

Å bygge en vellykket business krever drive, besluttsomhet, noe ‘bullshit’ og sjarm, og å ha tro på det du skaper” sier Sir Richard Branson.

Oprah Winfrey stadfester; ”Du trenger mot til å følge din lidenskap. Jeg hadde ingen anelse om at det å væremitt egentlige selv” kunne gjøre meg så rik som jeg har blitt. Hvis jeg hadde visst det, ville jeg ha gjort det mye tidligere

Det er ingen definerbar oppskrift på det å være gründer, det er mer en blanding av en rekke egenskaper. Sir Richard Branson er et godt eksempel på en person med sterke kommunikasjonsferdigheter, og det er denne styrken som gjør ham i stand til effektivt å selge ideene sine.

Oprah Winfrey er en av de største vår tid har sett. Ikke bare på grunn av hennes kommunikasjonstil, selvtillit, veltalenhet eller muntlige ferdigheter, men på grunn av hennes ærlighet når hun snakker. Hun vet hva hun sier, fordi hun sier det fra hjertet. Og lytterne kan føle oppriktigheten i ordene hennes.

Lidenskap er også en viktig egenskap for en vellykket gründer. Begge disse gründerne elsker virkelig det de gjør og er derfor villige til å investere ekstra tid og energi for å få virksomheten sin til å vokse.

1) Hvordan foretrekker du å fokusere og få ny energi?

Extrovert

Noen personer får energi og fokus fra det ytre miljøet – mennesker, ting, situasjoner og opplevelser. Disse sier vi har en preferanse på Ekstroversjon, og at de er Ekstroverte. Disse har ofte glede av å være sammen med andre, og får ny energi av det.

Andre personer foretrekker å fokusere og få energien sin fra sitt indre miljø gjennom refleksjoner, ideer, tro og tanker. Dette kaller vi å ha en preferanse på Introversjon, og at de er Introverte. De trives godt i sitt eget selskap, eller i mindre grupper.

2) Hvordan behandler du informasjon og tar avgjørelser?

Introvert to Extrovert

Hvis du foretrekker å ta avgjørelser på grunnlag av objektiv logikk og bruke en analytisk og distansert tilnærming, så er din preferanse Tenking.

Eller om du tar avgjørelser ved hjelp av verdier og/eller personlig tro, på grunnlag av hva du mener er viktig eller hva du eller andre bryr seg om, så er din preferanse mer på ”Følelser”.

3. Hvordan samler du informasjon eller får tillit til informasjonen du mottar?

Hvis du foretrekker å holde deg til fakta, hva du vet, realiteten av hva som er der, og de praktiske opplysninger som gis av de fem sansene våre, da har du en preferanse for Sansing.

Foretrekker du å bruke virkeligheten som et springbrett for muligheter, er interessert i forbindelser, ideer om hva ting kan bli til, da har du en preferanse for Intuisjon.

4) Hvordan foretrekker du å leve livet ditt?

Kanskje trives du best med at livet ditt er planlagt, stabilt og organisert?

Eller du foretrekker å gå med strømmen, for å opprettholde fleksibilitet og respondere på ting etterhvert som de oppstår.

Kombinasjonen av alle disse elementene, er med på å skape din personlighet. Profilen din betyr ikke at du ikke kan – eller ikke bruker de andre preferansene – du kan gjøre som du vil, men det viser seg at vi alle har en naturlig tiltrekning og bruker mer av de ene eller andre preferensen. Så hvilke preferanser har du?

VIPKjenn deg selv!
Alle mennesketyper har styrker og svakere sider. Å bli bevisst på og forstå både sterke og svake sider, har stor betydning for hvilke resultater du får som gründer. Hvis du ønsker å finne ut mer om deg selv og din Insights Discovery profil og få innsikt i din naturlige kommunikasjonsstil, ta kontakt med meg på abo@totalkommunikasjon.no eller tlf. 91 57 41 64.

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>