Hvordan tjene det du er verdt?

Suksess er i siste instans et ”inner game”.

Money ConfidenceTjener du det du virkelig er verdt? Tar du deg nok betalt for tjenestene dine? Alle ønsker å tjene det de tror de er verdt, men ofte er ikke dette beløpet reflektert i nåværende inntekt. Hva er det som gjør at vi ikke tjener nok penger? Det kan selvsagt være konkrete ting, men veldig ofte er det vår egen holdning som påvirker oss. Resultatene du får, blant annet hvor mye du tjener, og hvor mye mening og tilfredsstillelse du får fra ditt personlige og profesjonelle liv, kommer stadig tilbake til hva du tenker om deg selv, hva du tror innerst inne er sant, og effektiviteten av dine daglige rutiner.

Den største hemmeligheten til å tjene mer penger (det du er verdt) er evnen til å endre måten du tenker på. Det er ikke mangel på kompetanse eller evne til å forhandle deg frem til en høyere lønn, som hindrer deg i å nå inntektsmålene dine. Som oftest er inntjeningsevnen begrenset av tankegangen din.

La oss ta et eksempel: Inger er en erfaren og kvalifisert konsulent i en bank, er på utkikk etter en ny jobb, og ser noen jobber som annonseres. Den ene er en lederrolle med vanvittig høy lønn, og den andre er en godt betalt stilling uten lederansvar, som er likt det hun har gjort de siste årene. Hun søker bare på én jobb – den uten lederansvar. Selv om hun har all den erfaringen som kreves for lederrollen, føler hun det er andre der ute som er mye mer kvalifiserte enn henne.

Grethe er næringsdrivende kunstner, hun maler bilder og arrangerer workshops for kunder. Hun har solgt et bilde blant annet til en velholden kvinne, men vedkommende har ikke betalt henne for maleriet. Men Grethe får ikke seg til å gå å spørre om betalingen, selv om hun trenger pengene.. Hva er det som gjør dette?

De fleste har en “inner mean girl” (“slem pike”) som sitter inni hodet og sier ting som; “Det går det ikke an å gjøre…” – “Du er ikke flink nok” – “Du må ta flere kurs og mer utdannelse for å være bra nok til den jobben”.  Selvsagt kan dette være reelt noen ganger, men stort sett holder denne tankegangen oss tilbake fra å gripe større muligheter i karrieren vår. Det er en tenkemåte som forteller oss hva vi er verdt. Inger trodde at hennes kompetanse ikke var like mye verdt som de andres, og det gjør at hun ikke forsøker seg på de mer utfordrende jobbene, som hun ville ha vært nok kvalifisert til å mestre. Det er derfor viktig å bli bevisst på å tenke annerledes, og utenfor dine nåværende tankemønstre, for å få nye resultater når det gjelder inntekten din.

Ta et skritt tilbake og observer om din tro og holdning til deg selv, holder deg tilbake fra å ta deg godt betalt for tjenestene dine eller jobben du gjør. Ved å styre tenkemåten din og utnytte selvtilliten og positive holdningen som er nødvendig for å gå ut av komfortsonen og inn i en ny karriere, jobb eller rolle som betaler deg hva du er verdt.

Hva forteller du deg selv, hva sier dine tankemønster deg? Tenk over hva disse inngrodde tankene og den indre stemmen din sier til deg om deg og kompetanse.

Bli bevisst din indre stemme og endre dårlige tankemønstre – Husk positivt “selvsnakk”
Vær oppmerksom på dine styrker og talenter
Våg å ta skrittet, selv om du ikke er sikker
Tenk på at et “nei” er første steg på veien til å få din drømmejobb
Bygg din selvtillit – Hvis du venter til du er “klar” til å søke en ny jobb eller starte en virksomhet, kan du vente lenge

Tankemønsteret ditt kan endres, og du kan ta kontrollen over hva du tenker. Verdsett din kompetanse, og synliggjør den for dine omgivelser!

Bestill en strategikonsultasjon og se hvordan du kan sitte igjen med mer penger i hverdagen. 
Klikk HER!

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>