Kommunikasjon og personlighetstyper – Ekstrovert & Introvert

Kommunikasjon er sentralt i livet vårt – vi kommuniserer med andre hele tiden, hver eneste dag. Å ha forståelse, å verdsette og imøtekomme personlighetsforskjeller i kommunikasjons-stilen, kan gi bedre resultater når det gjelder vår effektivitet som leder, venn, ektefelle, ansatt eller medarbeider. Vi har forskjellig orientering til verden rundt oss, og ulike preferanser i hvordan vi tar inn og vurderer informasjon og måten vi gjør valg på. Etterhvert som vi utvikler vår bevissthet, forståelse og verdsettelse av de forskjellige måtene å kommunisere  på, vil vi  oppnå bedre kommunikasjon i hverdagen, og høste fordeler i våre relasjoner med andre mennesker.

Vi deler de forskjellige mennesketypene og deres preferanser inn i forskjellige faktorer. Og en av de grunnleggende preferansene er om du er mer ekstrovert eller introvert.

Ekstroverte får energi av livlige og entusiastiske diskusjoner, med hurtig tempo i samtalen, og ofte avbryter de for å utdype og bearbeide tankene sine. Introverte får energi av rolige samtaler med plass for refleksjon. Tempoet er mer avslappet, de tar seg tid til å bygge opp tankene og ideene sine før de formidler dem videre. Ekstrovertes tilnærming i kommunikasjonen gir ikke de introverte tid til å reflektere og deretter formidle sine meninger. Ekstroverte liker å “tenke høyt” og er ikke alltid klar over at intoverte ikke føler seg i stand til å respondere raskt i en samtale, men foretrekker å “internalisere” for å bearbeide informasjonen først. På grunn av dette, opplever de ekstroverte noen ganger at de introverte ikke kommer med nok innspill som stimulerer og engasjerer dem.

Når de introverte deler informasjon, er den grundig gjennomtenkt og evaluert først. Når en ekstrovert er i “tenke høyt modus”, kan de ofte ikke gi innspillet den fulle evalueringen det fortjener. Tilsvarende, de introverte kan legge for mye vekt på hva som sies av de ekstroverte, og ikke helt forstå at de ekstroverte “hører seg selv tenke” og har behov for å bearbeide informasjonen på denne måten. Dette kan bidra til vanskeligheter for begge preferansene, da de ekstroverte gå glipp av verdifulle bidrag fra de introverte, og de introverte kan ta litt for alvorlig det de ekstroverte sier, og gjøre valg basert på de innspillene.

Disse forskjellene i kommunikasjonsstil, kan være spesielt skadelig i konfliktsituasjoner, da de ekstroverte ønsker å håndtere en situasjon umiddelbart, og de introverte trenger tid til å tenke igjennom ting før de gir sine ideer en mulig løsning. Fordi begge preferansene krever noe den andre typen ikke foretrekker, kan spenningen øke og misforståelser kan oppstå. Ekstroverte kan bli utålmodige, og ønske å bevege seg fremover og gjøre et raskt valg, uten å dekke de introverte’s behov for å bearbeide informasjonen innvendig, og deretter gjøre et valg. Eller det kan oppstå i en salgssituasjon, hvor kunden har en annen preferanse enn en selv. Det kan være vanskelig å nå fram hvis en ikke snakker kundens språk, og man går glipp av det potensielle salget.

Ønsker du å forbedre din kommunikasjon som leder eller hvordan du håndterer dine kunder, og oppnå bedre resultater, vil Insights Discovery®Personprofil være et fantastisk verktøy for deg. Les mer her!

Her er en liten oversikt over de ekstroverte’s og introverte’s generelle preferanser i kommunikasjon. Men husk, vi er alle sammensatte, og vår personlighet består av mange fasetter, dette er bare en del av den. I senere artikler vil vi komme inn på flere aspekter av vår personlighet.

Ekstroverte i kommunikasjon

Styrker:

 • Energisk og entusiastisk
 • Tenker høyt
 • Gir masse informasjon
 • Er god på nettverksbygging

Tilnærming i kommunikasjon:

 • Snakker fritt i grupper
 • Tenker høyt
 • Liker å diskutere forskjellige tema
 • Avbryter ofte i løpet av diskusjoner

Når du kommuniserer med ekstroverte:

 • Lytt oppmerksomt
 • Vær aktiv og lydhør
 • Vær energisk og entusiastisk
 • Støtt deres behov for å kommunisere

 

Introverte i kommunikasjon

Styrker:

 • Stille, reflekterende tilstedeværelse
 • Responderer forsiktig og gjennomtenkt
 • Har få, men gode venner
 • Lytter uten å avbryte

Tilnærming i kommunikasjon:

 • Lytter mer enn de snakker
 • Snakker en-til-en
 • Trenger tid til å reflektere før de svarer
 • Behandler informasjon internt

Når du kommuniserer med introverte:

 • Verdsett deres behov for privatliv
 • Gi dem tid til å endre fokus
 • Spør spørsmål for å få dem i gang
 • Ikke press dem for en umiddelbar respons

Bestill din egen Insights Discovery®Personprofil
(For mer informasjon – klikk på bildet)

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>