Personlig branding

“Det er fire måter, og kun fire måte vi har kontakt med verden på. Vi evalueres og klassifiseres av disse fire elementene: hva vi gjør, hvordan vi ser ut, hva vi sier og hvordan vi sier det.” – Dale Carnegie (1888-1955) American Educator

En ekte personlig merkevare, starter med DEG! Det er den tydelige og positive oppfatningen folk får av deg, og handler om hvordan du fremstår. Din merkevare består av en kombinasjon av personligheten, holdningene, egenskapene og handlingene dine. Hvordan du presenterer deg, kler deg og fremstår, ansees ofte som en refleksjon av din dyktighet og din holdning til deg selv. Dette påvirker oppfatningen dine kollegaer, kunder eller andre mennesker i dine omgivelser har av deg, og kan ha stor innvirkning på din karriere.

Ditt personlige brand har å gjøre med hvordan du fremstår, og handler om å identifisere og deretter kommunisere hva som gjør deg spesiell, relevant og at du skiller deg ut for din målgruppe på en positiv måte. Hvis du er bevisst på dine styrker, egenskaper, verdier og hva du brenner for, så kan du bruke denne informasjonen til å bli mer synlig og kommunisere tydelig ut i markedet hvem du er og hva du står for. Personlig branding er veldig virkningsfullt, fordi det gir et klart og vedvarende budskap om hvem du er og hva du har å tilby. En tydelig og ekte personlig merkevare hjelper deg å bli kjent for det du er god på, den skiller deg ut fra alle andre, og styrker din business.

Det å dele med verden hva som gjør deg annerledes, hvordan du skiller deg ut, hvorfor de skal velge akkurat deg i din bransje.

Personlig branding Makeover – PRESENTER DEG SELV MED TRYGGHET! Personlig branding hjelper deg å skape suksess i din business!

Det handler om å kommunisere hvem du egentlig er – din kompetanse, karakter, talenter, styrker og egenskaper. Personlig branding handler om å finne de egenskapene i deg selv som kan styrkes slik at du kan skille deg ut fra andre. For å bli en tydelig merkevare, er det viktig å være bevisst på seg selv. Det å legge vekt på hvordan man fremstår, og å få overensstemmelse mellom tankene og ønskene dine, er vesentlig for å oppnå suksess. Det er våre holdninger, verdier og vårt selvbilde, som former vårt personlige merkevare.

Det er et ganske enkelt sett med fakta:

Jo mer synlighet du har, jo mer folk vet om deg.
• Jo mer folk som vet om deg, jo flere muligheter har du.
• Jo flere muligheter du har, jo mer penger kan du tjene på å gjøre det du virkelig liker!

Det blir mer og mer viktig å kommunisere til omverdenen hvem man er og hvilken spesialitet man bringer med seg. Du må fullt ut forstå budskapet ditt, din nisje, og de ​​verktøyene du trenger for å komme ut i markedet. Bli lagt merke til og få mer business!

Personlig branding handler om prosessen med å bevisstgjøre deg dine personlige og profesjonelle fortrinn i en objektiv prosess, og kommunisere dem lidenskapelig til det publikum som trenger hva du har å tilby.

Uten et personlig brand, er du ”tapt i mengden”

Når du er tydelig på hvem du er og hva du har å by på, gjør du det lettere for omgivelsene å oppdage deg og forstå hvordan de kan bruke din kompetanse. Det handler om å ta kontroll på hvordan du blir oppfattet og klargjøre og kommunisere hva som gjør deg annerledes og spesiell, for så å bruke disse kvalitetene til å skille deg ut, slik at du kan øke din suksess.

Ta kontakt for en strategisamtale eller en uforpliktende på hvordan du kan lykkes i din business!


Kunne du tenke deg å bli bevisst dine styrker og talenter, og hvordan du kan bruke dem på en best mulig måte? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Your Name (required)
Email (required)
Website
Message