Personlighetstyper og karriere

Måten vi ser på hverdagshendelser, og håndterer forskjellige situasjoner på, er farget at vår indre overbevisning. Din personlighetstype påvirker alle relasjoner i hverdagen, og å forstå deg selv og gjenkjenne andre, gir en fordel i kommunikasjonen din med alle typer mennesker.

En bedre forståelse av din personlighetstype, kan bevisstgjøre deg på dine karrieremål, og være en viktig guide som kan hjelpe deg når du skal velge en ny jobb, endre karrieren din eller kommunisere med en potensiell kunde.

Personlighetsteorien ble utviklet av Dr. Carl Jung, tidlig på 1900-tallet, og han fant at mennesker har ulike preferanser, og at vi følgelig vil vurdere en situasjon ut ifra vårt eget perspektiv – som da vil kunne være forskjellig fra andres perspektiv.

Jo mer du forstår deg selv, jo bedre beslutninger vil du ta, og det vil hjelpe deg videre underveis til å nå målene dine. Dine personlige preferanser kan hjelpe deg å avgjøre hva du vil gjøre, og hjelpe deg på veien til å få til ting slik du ønsker. Å være bevisst på dine talenter og styrker, hjelper deg også å definere din personlige merkevare.

Vi har forskjellige energinivå, og tar beslutninger basert på ulike kriterier og struktur i livet vårt, avhengig av hva som oppleves mest komfortabelt for oss selv. Dette er også viktig når vi skal gjøre valg i forhold til karriere. I Insights Personlige profil deler vi inn de forskjellige personlighetene i fargetyper, og disse har forskjellige behov, preferanser, kroppsspråk og energi.

Vår personlighet består av flere dimensjoner, og hver av oss har en naturlig medfødt preferanse og styrke, på hvordan vi håndterer situasjoner. Disse funksjonene er en kombinasjon av våre holdninger, vår energi (Ekstrovert/Introvert), og hvordan vi håndterer informasjon og tar beslutninger (Tenke/Føle). Samt funksjonene Sanse/Intuisjon. Disse funksjonene bruker vi mange hundre ganger for dag, og hver av oss har en naturlig preferanse på disse. Dette vil gi deg innsikt i hvilke typer arbeid eller oppgaver som vil være mest tilfredsstillende for deg.

Hvis du er Introvert, ville du sannsynligvis allerede som barn kunne ignorere eksterne forstyrrelser, for å konsentrere deg om en ting i gangen over lengre perioder. Dette kan ha fortsatt inn i voksen alder, og kan ha spesiell betydning for din karriere. Introverte personer liker å ha tid til å studere og samle informasjon, og du trives godt i ditt eget selskap.

Du har gjerne følgende preferanser:

Du verdsetter behovet for arbeidsro
Trives godt med en-til-en kontakt
Trenger tid til å endre fokus
Trives ikke med press for umiddelbar respons
Du foretrekker skriftlig kommunikasjon
Har det best i miljøer hvor du kan få konsentrere deg om ting over lengre perioder

Dette viser at du trives godt med å jobbe selvstendig, og trenger ikke mye oppfølging. Du er god til å ordne ting bak kulissene.

Hvis du har preferanse for Ekstrovert, har du ofte stort aktivitetsnivå, du liker ofte å ha samhandling med andre, og trives i sosiale miljøer.

Du har gjerne følgende preferanser:

Trives best når dine kollegaer lytter oppmerksomt
Du er energisk og entusiastisk
Stort behov for sosial interaksjon
Sterkt behov for å kommunisere
Du foretrekker muntlig kommunikasjon
Har det best i miljøer hvor det er aktivitet og utfordringer

Ekstroverte liker å være i stand til å dele sine ideer med andre og få umiddelbar tilbakemelding. De vil bli svært frustrert av å måtte jobbe helt alene for seg selv på et prosjekt.

Tenke og Føle er funksjoner som blir satt i aktivitet når man tar beslutninger, evaluerer og bedømmer situasjoner. Når det handler om å ta beslutninger, er den som har preferanse på Tanke, har som oftest logisk tankegang, de trekker seg tilbake og ser objektivt på situasjonen, målet er den objektive sannhet. De foretrekker å bli behandlet på følgende måte:

Forventer spørsmål
Bruk logikk
Vær konkret og rimelig
Vær kort, konsis, men likevel grundig
Presenter informasjonen

En person med preferanse på Føle, tilpasser sine avgjørelser med å spørre, “hvordan påvirker dette meg og menneskene som er involvert?” De er opptatt av verdier og sympatisk håndtering av mennesker. Denne personen liker at du husker å være:

Ærlig og oppriktig
Personlig og vennlig
Deler dine følelser med dem
Oppmuntrer dem til å dele sine følelser
Gi dem tid til å bli kjent med deg og stole på deg

Mennesker med Sansing som preferanse, er primært interessert i de faktiske forhold som skjer her og nå. De med mer Intuisjon som preferanse, er først om fremst interessert i muligheter og fremtiden, og kan fremstå for andre som innovative personer.

Hvis du foretrekker Sansing i måten du behandler infomasjon på, så har du har ofte ferdigheter i å håndtere fakta og detaljer, og når du mottar informasjon fra noen, foretrekker du at de er:

Ryddige og organiserte
Viser til fakta og bevis
Er direkte og rett på sak
Trekker veksler på dine erfaringer
Er praktisk fordi du er det

Hvis du foretrekker å bruke din Intuisjon når det gjelder måten å behandle informasjon på, så kan du være veldig god på å komme opp med kreative løsninger og ideer utenom det vanlige, og når du mottar informasjon, foretrekker du at de:

Gir deg en oversikt
Har en visjon om fremtiden
Apellerer til fantasien din
Oppmuntrer ditt behov for å utforske
Er åpen for utvidelse av ideer

Det er ikke noe som er bedre eller verre av disse funksjonene, det er kun preferanser. Uansett at vi er sammensatte personer, og har en kombinasjon av alle fargeenergiene og funksjonene i oss selv. Kanskje dette gir deg en idé om hvordan du kan gå frem for å finne dine styrker og foretrukne måte å bli behandlet på, slik at du kan finne en karriere som passer til deg.  Det viktigste er å trives med det man holder på med, og det gjelder å bruke talentene sine!

Din Insights Discovery profil vil hjelpe deg å bevisstgjøre dine styrker og talenter, og være et verktøy for hvordan du kan synliggjøre din kompetanse og for en potensiell kunde eller arbeidsgiver.

LES også om:
Bli bevisst dine styrker og talenter med Insights Discovery profilen

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>