Start året med: Stopp, Start og Fortsett!

Min bakgrunn som næringsdrivende har lært meg mye gjennom årene. En prosess jeg konsekvent har gjort gjennom mange år, er noe jeg har kalt ”Hva fungerer, og hva fungerer ikke?” og som jeg vil dele med deg her.

I hverdagen har vi mange oppgaver å forholde oss til, både i jobbsituasjon og som næringsdrivende. Tiden flyr, og vi glemmer ofte å stoppe opp, reflektere og spørre oss selv; hvordan gikk dette prosjektet? Du vet jo hvordan det gikk, men hva om resultatene ble gjennomgått og kunne forbedres før du gikk videre?

Så hvert år på denne tiden, gjennomfører jeg en prosess som jeg kaller ”Hva fungerer, og hva fungerer ikke?”. Den kalles bare: Stopp, Start og Fortsett. Dette er ikke noen modell jeg har laget selv, men den har vært brukt av mange over lang tid, og er et verktøy som kan være til god hjelp når du skal ta en gjennomgang av jobb- og livssituasjonen din, – for å se hva du skal beholde, velge bort eller gjøre endringer på.

Her er noen enkle trinn i hvordan du kan benytte denne modellen før du går inn i 2013 for fullt:

# 1: Stopp – Hva vil du slutte å gjøre? – Hva er det rett og slett som ikke fungerer? Hvilke (u)vaner eller handlinger er du villig til å eliminere, endre eller slutte med å gjøre i livet ditt eller karrieren? Hva har vært uproduktivt for deg og teamet ditt, og/eller hva kan delegeres til andre. En ny tenkemåte kan gi deg mer tid, frihet og mindre stress. På hvilke måter har du lært av disse aktivitetene eller erfaringene, som fikk deg til å heve deg til neste nivå, men nå likevel har tjent sitt formål? Også, hvilke relasjonene til andre mennesker vil du ”gi slipp på” … det kan ofte være en utfordring…

#2: Start – Hva vil du starte å gjøre? – Hvilke nye ideer er det på tide å inkorporere og sette ut i livet? Hva vet du at du må fokusere på for å oppfylle drømmene dine eller få de resultatene du ønsker? Hva er viktig å gi til kundene dine, klientene dine eller publikummet ditt dette kommende året? Hvem ønsker du å inkludere i livet ditt, og hvordan skal du få utvidet nettverket ditt? Og er det områder du vil skaffe deg mer kunnskap og kompetanse om?

#3: Fortsette – Hva vil du fortsette å gjøre? Hva fungerer virkelig bra, og hva har du hatt suksess med i 2012? Er det systemer, strukturer eller aktiviteter som gir bedre resultater for deg? Hvem er menneskene i livet ditt som støtter deg, løfter deg og feirer deg? Hvem vil du helst ikke være foruten?

Bruk gjerne denne modellen individuelt eller i en gruppe, den vil være til god hjelp på veien videre.

Hovedbudskapet er: det er ekstremt viktig å reflektere over resultatene dine gjennom året og vurdere mulighetene for endringer til det bedre!

“Without reflection, we go blindly on our way, creating more unintended consequences, and failing to achieve anything useful.” ~Margaret J. Wheatley

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>