Du er BUDSKAPET! – Styrk din kommunikasjon og øk din innflytelse

Du er BUDSKAPET – Vær bevisst din kommunikasjon og profesjonelle image – Kommuniser et budskap som formidler tillit, kvalitet og suksess!

“Effektiv ledelse er fortsatt i stor grad et spørsmål om kommunikasjon”
(Strategisk lærdom fra en leder som bygde et imperium)

Som leder eller selvstendig næringsdrivende må du kunne kommunisere effektivt, og være i stand til å presentere deg selv på en slik måte at folk ønsker å lytte til budskapet ditt og følge dine retningslinjer. Hvordan du blir oppfattet, spiller en vesentlig rolle for hvilke resultater du får, og hvordan du formidler budskapet ditt, gjør at folk lytter til deg.

Forskning viser at et av de primære kravene til å skape tillit og få andre til å lytte til og følge deg, er troverdighet. For at ditt publikum skal se deg som troverdig, trenger de å oppfatte deg som kunnskapsrik, autoritativ, selvsikker og ærlig. En sterk leder utstråler tillit, profesjonalitet og troverdighet i alle situasjoner, og gir inspirasjon og støtte underveis mot suksess.

Kommunikasjon er overføring av mening fra en person til en annen eller til mange mennesker, enten verbalt eller ikke-verbalt, og effektiv kommunikasjon er nødvendig for å motivere andre til å følge deg. Kommunikasjon kan være vanskelig, fordi sender og mottaker kan ha forskjellige oppfatninger av budskapet, og dessverre er det ikke alltid slik at mottaker forstår budskapet slik avsender hadde tenkt det. Komplikasjoner i kommunikasjonen kommer fra forstyrrelser i overføringen; i hvilken sammheng informasjonen er sendt , ordene som brukes, formidlerens kroppssppråk, image og karakter. Alt dette påvirker om formidlingen er vellykket eller blir mottatt som planlagt.

Så hvordan kan du styrke din kommunikasjon og øke din innflytelse?

All effektiv kommunikasjon avhenger av grunnlaget av ferdigheter formidleren har for å lede og administrere mennesker; som eksempelvis emosjonell intelligens, lytteegenskaper, kunsten å administrere team, samt coaching og mentoring av personer.

For å understreke budskapet ditt, er det vesentlig at din ytre kommunikasjon er i overensstemmelse med den indre kommunikasjonen. I følge Carol Kinsey Goman, forfatter av en nylig artikkel om emnet i Forbes Magazine, viser nyeste forskning i neurovitenskap og psykologi at kroppsspråket er viktig for å lede effektivt. Hvis du er i en lederrolle, er det avgjørende at du forstår hva du formidler til teamet ditt med din nonverbale kommunikasjon. Kroppsspråket og måten du fremstår og presenterer deg på, kan være en vesentlig faktor for å skape tillit og forsterke budskapet ditt, men det kan også svekke eller motsi det du forsøker å formidle. Nonverbale signaler kan bokstavelig talt redde eller ødelegge en leders suksess. Hvis publikum ikke tror eller stoler på foredragsholderen eller formidleren, vil logikken eller følelsene ha lite overbevisende kraft.

Kroppsspråket ditt understreker det du formidler, og det samme gjør din “etos”. Etos knyttes mer direkte til karakteren av din personlighet, og refererer til større og dypere kvaliteter og substans, og har betydning for hvordan budskapet blir mottatt. Kommunikasjon avhenger også av evnen til å presentere en positiv image, eller mer spesifikt, en positiv karakter, inne i organisasjonen og utenfor; er personen pålitelig, trygg, troverdig, kunnskapsrik, og en person med integritet? (Altså; er hun/han ”redelig”?)

Karisma” er et annet begrep som ofte brukes for å beskrive noen som har evnen til å overtale andre og påvirke et publikum. Det ligner etos i effekten den har på publikum, men er forskjellig ved at den antyder en sterk påvirkning på andre mer basert på følelser enn på fornuft. Entusiasme får folk til å føle seg bra, og gir sterkere karisma og utstråling.

En positiv oppatning av karakteren vil hjelpe ledere langt på vei mot å påvirke sitt publikum med sitt tiltenkte budskap, mens en negativ oppfatning er en av de største hindringene for effektiv kommunikasjon. Hvordan en leder blir oppfattet utgjør forskjellen i hvor godt hun/han blir trodd, hvor overbevisende hun/han er, og til slutt, hvor effektivt hun/han kommuniserer.

Vellykket kommunikasjon avhenger faktisk av at du gjenspeiler en positiv karakter, da vi stoler mer på det vi ser og hører, enn på ordenes innhold. (Bare tenk på hvordan du sier “hei” til familien når du kommer hjem etter en lang arbeidsdag, det setter gjerne an tonen for resten av kvelden..) For å kunne påvirke andre, og bygge en “positiv karakter” trenger vi å forstå hvordan andre oppfatter oss, og det er ikke alltid like lett. Få mennesker klarer virkelig å se seg selv slik andre ser dem. Denne forståelsen krever selvbevissthet, samt økt bevissthet om andre, eller forbedret emosjonell intelligens.

Forstå din unike personlighet, utvikle dine mellommenneskelige ferdigheter, forbedre din kommunikasjon og skap bedre personlige og profesjonelle relasjoner. La hvem du er på innsiden, komme fram på utsiden – få frem din personlighet gjennom tydelig kommunikasjon. Det vil hjelpe deg på veien til suksess!

Lær mer om hvordan du kan styrke din kommunikasjon og innflytelse ved å delta på vårt webinar den 23. mai!

Klikk her: Jeg vil melde meg på webinaret ” Du er BUDSKAPET! – Styrk din kommunikasjon og øk din innflytelse”

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>