Workshop Insights Discovery Profile

Hvor viktig er god kommunikasjon for deg? Ønsker du å forstå hvordan andre oppfatter deg? Ønsker du å kommunisere bedre med omgivelsene dine eller dine kunder?

Hvordan øke påvirkningskraften i din kommunikasjon!

* Hvordan kan du som individ forstå deg selv bedre?

* Vil du forbedre dynamikken mellom dine kollegaer?

* Hvordan forstå hvordan din adferd oppfattes av andre?

* Hvordan kan du hjelpe mennesker til å forbedre forståelsen av seg selv og andre?

Dette er tema for Insights Discovery Workshop i “Personlig effektivitet”, som arrangeres mandag 10. oktober kl. 18.00 – 21.30 i Ålesund (Keiser Wilhelmsgt. 50, på toppen av Nakken Musikk)

Hvorfor er det slik at vi oppfatter verden så forskjellig, og hvilke konsekvenser får dette for ditt samspill med andre mennesker? Har du tenkt på hvorfor du finner tonen med noen mennesker, og strever med å samarbeide med andre? Å forstå deg selv, hjelper deg til å forstå din påvirkning på andre, og gjør det enklere for deg å tilpasse deg og ha en bedre kommunikasjon med dine omgivelser.

Insights workshop i personlig effektivitet, er basert på et forskningsbasert konsept, og bygger på Jung’s filosofi om at all forandring begynner innenifra, og danner grunnlaget for persontype-bestemmelser.  Å forstå andre, og tilpasse seg andre og deres måte å være på, er utrolig viktig. Å finne ut hvorfor man er forskjellig, gjør at vi oppnår mer respekt for hverandres forskjellighet. Fordi vi bruker et system med fire farger, Rød, Gul, Grønn og Blå, blir det skapt et lettforståelig felles språk, som deltagerne kan basere sine fremtidige relasjoner på. Bli oppmerksom på hvordan du kan forbedre ditt forhold til andre mennesker, ved å forstå deg selv og andre bedre!

This entry was posted in Suksess. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>